Zvětšení prsou Plzeň

Důležité informace

Anestezie: celková
Délka operace: 1 až 2 hodiny
Hospitalizace: 1 až 2 dny
Návrat do norm. života: po 1 týdnu

Co je příčinou malých prsou

 • nedostatečný objem prsou
 • genetická dispozice
 • redukce váhy
 • asymetrie prsou
 • hormonální změny
 • těhotenství a kojení
 • změna tvaru prsou ovlivněná věkem
 • vývojové vady
 • zdravotní důvody

Výsledek plastiky prsou

 • zvětšení objemu prsou
 • zpevnění prsou
 • úprava tvaru prsou
 • návrat k původnímu tvaru prsou
 • úprava polohy bradavek
 • korekce asymetrie

Po zvětšení prsou

 • sprchování: po 4 dnech
 • kancelářská práce: po 1 týdnu
 • řízení automobilu: po 1 týdnu
 • sport a fyzická zátěž: po 6 až 8 týdnech
 • elastická podprsenka: 6 týdnů / 24 h denně

Cena augmentace od:

70 000 Kč

Zvětšení prsou Plzeň – proč operaci absolvovat?

Tvar a velikost prsou hrají v životě každé ženy velmi důležitou roli. Ženy, které nejsou se svým poprsím spokojeny, o sobě často pochybují nebo mohou dokonce trpět pocity méněcennosti. Pro plastiku prsou pomocí implantátů se rozhodují ženy, které považují svá prsa vzhledem ke své postavě za příliš malá, prázdná či nesouměrná, ženy, jejichž poprsí ztratilo kvůli těhotenství či kojení plnost a mladistvý vzhled, ale také ženy, které podstupují rekonstrukci prsou po onemocnění karcinomem prsu. Zvětšení prsou neboli augmentace dodá ženě lepší pocit, atraktivní vzhled a více sebevědomí. 

Vhodná kandidátka pro augmentaci

Zvětšení prsou pomocí implantátů doporučuji především mladým zdravým ženám, které si přejí buď zvětšit velikost svých prsou nebo vylepšit jejich tvar. Aby mohla žena operaci podstoupit, musí být plnoletá a měla by mít svoji konstantní váhu, se kterou je dlouhodobě spokojená.

Pacientky, které trpí onemocněním srdce, plic či neurologickými onemocněními, musí svůj záměr konzultovat se svým lékařem, zohlednit užívané léky, komplexní zdravotní stav a přínos operace a vybrat vhodnou metodu zvětšení prsou.

Je vhodné plánovat augmentaci prsou s ohledem na založení rodiny, nejlépe až po těhotenství. Tento zákrok doporučuji ženám, které již nebudou kojit. Plánování rodiny v budoucnosti samozřejmě není překážkou pro operaci prsou, ale je nutné počítat s tím, že se prsa následkem těhotenství a kojení výrazně změní a bude nutná reoperace.

Ke každé své pacientce přistupuji individuálně. Během vaší první konzultace prodiskutujeme výhody a nevýhody augmentace prsou, možná rizika a zvolíme nejvhodnější metodu pro váš nejlepší výsledek.

Metody vložení implantátu při zvětšení prsou

Při zvětšení prsou je implantát vložen malým řezem do prsu. Existují různé možnosti, kudy vložit prsní implantát, stejně jako různá umístění implantátu. Každá varianta má své výhody a nevýhody. Při konzultaci zohledním vaše osobní přání a vaši anatomickou dispozici, poté vybereme způsob, který je pro vás nejvhodnější.

Operační přístupy:

 • řez v podprsní rýze: Jedná se o nejčastěji používaný přístup. Lékař má velmi dobrý přehled při vkládání implantátu. Jizva je nenápadně schovaná pod prsem.
 • řez kolem dvorce: Tento přístup je vhodný, pokud je prsní dvorec dostatečně velký. Možné riziko spočívá v narušené citlivosti bradavek a eventuálních problémech s kojením.
 • řez podpažím: Jizva se nachází jen v podpaží, kde není viditelná. Tento přístup umožňuje vložení pouze některých implantátů.

 Umístění implantátu:

 • prsní implantát pod prsní žlázu: V případě umístění pouze pod žlázu je rekonvalescence méně bolestivá a obecně rychlejší. Nedoporučuje se ženám s velmi málo vyvinutým poprsím, protože při nedostatečně silném podkoží může být implantát hmatatelný nebo i viditelný.
 • prsní implantát pod sval: Jedná se o velmi časté uložení implantátu užívané také u žen, které provozují sport, fitness nebo kulturistiku. Sval dobře kryje obrysy implantátu.
 • částečně pod sval: Umožňuje dobrou stabilizaci implantátu a výhodu při korekci asymetrie.

Prsní implantáty

Velmi důležitou součástí augmentace prsou je výběr správného prsního implantátu. Jedná se o jeden z kroků při osobní konzultaci – pomohu vám pochopit jednotlivá specifika různých implantátů a určit přesně všechny parametry. Volba implantátu závisí na mnoha faktorech a je vždy zcela individuální. Podrobněji o prsních implantátech a jejich výběru.

Silikonové implantáty se liší výplní – od toho se odvíjí jejich měkkost a pružnost. Dále je třeba zohlednit povrch, respektive texturu implantátu, se kterou souvisí mimo jiné i riziko vzniku kapsulární kontraktury.

Každý implantát má ale také svůj tvar: kulaté prsní implantáty, anatomické implantáty, ergonomické implantáty. Kromě toho se silikonové implantáty liší objemem. Každý implantát má svůj profil neboli projekci. Proto je velmi důležité, abychom vybrali ten pro Vás správný implantát společně.

Kombinace zvětšení prsou

Současně se plastikou prsou mohou být provedeny během jedné operace další úpravy poprsí:

Před zvětšením prsou

Během konzultace před augmentací probereme vaše přání ohledně budoucího vzhledu prsou a zvážíme možnosti operace dané vašimi tělesnými dispozicemi jako je výška postavy, hmotnost, šířka hrudníku a boků, kvalita kůže a podkožních tkání. Vliv na metodu operace a výběr implantátu mohou mít také vaše plány do budoucna a váš životní styl.

Dále prodiskutujeme možná rizika zvětšení prsou a komplikace související s operací a hojením. Během našeho společného rozhovoru budete mít také především prostor pro vaše dotazy a vyjasnění všech otazníků tak, abyste si mohla být jistá, že máte všechny informace pro vaše správné rozhodnutí o operaci prsou.

Je nutné, abyste před zákrokem absolvovala předoperační vyšetření. Upozorněte v této souvislosti lékaře na onemocnění v rodině a choroby, které jste prodělala. Dále je velmi důležité, abyste důsledně dodržovala veškerá doporučení, např. užívání, resp. vysazení léků k ředění krve či léky zvyšující krvácení (jako acylpyrin či aspirin). Na operaci se dostavte nalačno, tedy min. 6 hodin před operací nic nejezte ani nepijte.

Pro správné hojení ran a správnou rekonvalescenci je vhodné přestat s kouřením či kouření alespoň co nejvíce omezit. V době třech týdnů před zvětšením prsou byste měla být zdravá, tedy neměla byste prodělat žádné akutní onemocnění – jakékoliv pochybnosti konzultujte s lékařem. Je vhodné najít termín operace, ideálně mimo období menstruace.

Augmentace – zvětšení prsou operace

Zvětšení prsou trvá zpravidla 1 až 2 hodiny a probíhá v celkové anestezii. Po rozhovoru s anesteziologem vyměřím a zakreslím, kudy povedou řezy a kůže na hrudi se vydezinfikuje. Během vaší operace vám skrz cca 4 cm dlouhý řez naprosto sterilně zavedu vhodný implantát do předem vytvořené kapsy v prsou a implantát uložím přesně do polohy, ve které má zůstat a je v ní fixován obvazem a speciální podprsenkou, případně dalším pásem.

Na uzavření rány se používají samovstřebatelné stehy. Bolest bývá tlumena běžnými analgetiky, eventuálně bývají podávána antibiotika. Pacientka zůstane po dobu 1 až 2 dnů v péči naší kliniky. Poté se odeberete nejlépe za asistence blízké osoby do domácí péče. Pro dokonalý výsledek vaší operace je velmi důležité v prvních pooperačních dnech dodržovat klidový režim.

Po zvětšení prsou

První noc po zvětšení prsou strávíte na naší klinice. Tím zajistíme, že o vás bude velmi intenzivně pečovat náš zkušený tým a postaráme se o to, abyste cítila co možná nejméně bolestí. Používám stehy, které se samy vstřebávají, není tedy nutné jejich odstranění. Jizvičky po nich jsou zpravidla zcela nenápadné. Po dobu 6 týdnů po operaci budete nosit speciální kompresní podprsenku.

Při kontrole vám vysvětlím, na co musíte během pooperační domácí rekonvalescence dát pozor, co smíte nebo naopak nesmíte dělat. Dále si dohodneme termíny na převazy a kontroly. I po vašem odchodu do domácí péče vám budu k dispozici pro všechny vaše dotazy. Neváhejte se mě na cokoliv zeptat!

Hojení a pooperační péče

Obecně můžeme říci, že návrat k běžnému režimu, k pracovní činnosti typu kancelářská práce je možný po jednom až dvou týdnech, i když hojení po zvětšení prsou trvá několik měsíců.

Po dobu šesti týdnů se vyvarujte napínání prsou a zvedání paží nad úroveň ramen. Sportovní aktivity a větší fyzickou zátěž by měla žena odložit až na dobu přibližně dva měsíce po operaci.

Tři až čtyři týdny po zvětšení prsou je možné po konzultaci začít s tlakovou masáží jizviček. Ke správné péči o jizvy si obstarejte vhodný krém. Jizvy chraňte po dobu alespoň jednoho roku před sluncem.

Možné komplikace související se zvětšením prsou

Samozřejmě s sebou může i zvětšení prsou stejně jako jiné operace nést určitá rizika. Některé komplikace se mohou dostavit bezprostředně po operaci, proto je důležité strávit první pooperační fázi pod dohledem odborného personálu.

Mezi další komplikace související se zvětšením prsou se řadí možnost infekce, krvácení, kapsulární kontraktura, otočení či ruptura implantátu nebo změny citlivosti bradavek.

Na průběh hojení a výsledný efekt vaší operace prsou může mít zásadní vliv vaše chování během prvních týdnů po operaci. Dodržujte proto doporučený režim, nepodceňujte klid a odpočinek a v případě pochybností se na mě obraťte.

O možných komplikacích a rizicích spojených s operací prsou si můžete přečíst zde.

Výsledek agmentace

Již během několika týdnů po operaci se ženy cítí s plným dekoltem, většími a pevnými prsy lépe a sebejistě. Až rok může trvat, než se prsa usadí a jizvy úplně vyzrají. Poté si můžete konečný výsledek vaší operace prsou užívat zcela naplno.

Zvětšení prsou je operace s dlouhodobým efektem. S postupujícím věkem, změnami váhy a dalšími vlivy se mohou vaše prsa měnit. Záleží také například na kvalitě vaší kůže či velikosti implantátů, jak dlouho budou vaše nová prsa odpovídat vašim estetickým požadavkům.

Augmentace cena

Cena augmentace prsou je tvořena cenou operace a cenou implantátu. Na volbě typu, parametrech a značky implantátu se domluvíte s lékařkou během konzultace, kdy vám také bude sdělena konečná cena zvětšení prsou.

Více k cenám zákroků.

Nejčastější dotazy

FAQ augmentace

Jaká je cena augmentace?

Každá operace má svou cenu – u augmentace ji ovlivňuje výběr implantátu a způsob operace. Ceny u nás na Plastické chirurgii v Plzni začínají od 70.000 Kč. Svou cenu zvětšení prsou se dozvíte při osobní konzultaci. 

Pro jaký implantát se mám rozhodnout?

Velikost, tvar, projekce a třeba i značka implantátu záleží na mnoha parametrech. Jedním z nich je přání a očekávání pacientky. Nezastupitelnou roli hraje posouzení lékaře, protože platí, že stejný implantát bude na různých ženách vypadat odlišně. Každý máme totiž individuální fyziognomii – tělesné proporce, tedy výšku postavy, šířku a tvar hrudníku, ale také kvalitu kůže, velikost prsní žlázy a celkový výchozí stav prsou. Je proto důležité, abychom společně prodiskutovaly a pomocí testovacích implantátů v podprsence vyzkoušely, jaký tvar, projekce a velikost implantátu bude slušet a dobře se nosit právě Vám.

(O typech implantátů se dočtete také zde.)

Kdy mohu po augmentaci opět do práce?

Doba rekonvalescence po augmentaci se může lišit v závislosti na zdravotním stavu, věku a kondici každé ženy. Obvykle jsou však moje klientky schopné přibližně po 3 až 7 dnech vykonávat fyzicky šetrnou, např. kancelářskou práci. Důležité je svědomitě nosit kompresní podprsenku po dobu min. 6 týdnů od operace. Nezanedbatelný vliv na celkový výsledný efekt operace má i pooperační péče o jizvy.

Je lepší umístění implantátu pod sval nebo pod žlázu?

Umístění implantátu pod sval (submuskulárně) provádím zpravidla u velmi štíhlých pacientek, které mají málo podkožního tuku a tenkou kůži. V takových případech by se implantát přímo pod žlázou (tedy nad svalem) rýsoval a byly by patrné jeho okraje. Sval zde působí jako dodatečná vrstva, která kryje implantát. Výhoda této metody je také nižší riziko kapsulace, tedy nadměrného a někdy i bolestivého opouzdření implantátu. (více o kapsulaci a dalších možných komplikacích)

Umístění implantátu pod žlázu (subglandulárně) je na místě, pokud jsou prsa větší a povadlá. Implantát pak vyplní prostor pod žlázou a prsa zpevní. Jestliže bychom u povislých prsou umístili implantát pod sval, mohl by vzniknout tzv. efekt Double Bubble – implantát by zůstal nahoře pod svalem a přepadávající prázdná žláza by vytvořila kaskádový dojem „druhého prsu“.

Existuje i tzv. metoda Dual Plane, díky níž umístíme implantát částečně pod sval a částečně pod žlázu.

Výběr optimální metody nelze určit dopředu. Jakou metodu použijeme u Vás, bude součástí naší společné konzultace.

Bolí prsa po augmentaci?

Po operaci prsou budete mít podobné pocity jako při namožení svalů po sportu, tedy pnutí v oblasti hrudníku. Větší bolesti by se neměly objevit, a pokud ano, lze je zpravidla tišit běžně dostupnými analgetiky.

Je lepší podstoupit augmentaci prsou před těhotenství nebo po něm?

Během těhotenství a při kojení dochází díky hormonálním výkyvům ke změnám prsní žlázy. Tyto změny sice neovlivní pozici implantátu, ale růst objemu prsou se často projeví povolením kůže na prsou. Může se stát, že uvolněná kůže není schopná tak dobře držet implantát jako před těhotenstvím, a prsa se stanou povislými. Takovou estetickou nedokonalost lze řešit následně modelací. Pokud plánujete rodinu v brzké době, doporučuji s augmentací spíše počkat. Jinak ovšem není zvětšení prsou překážkou pro pozdější těhotenství.

Budu moci po zvětšení prsou kojit?

Ano, po augmentaci prsou je zpravidla možné bez problému kojit, protože operace nezasahuje do prsní žlázy.

Jak dlouho implantáty vydrží a kdy je potřeba je vyměnit?

Zatímco dříve se doporučovala po ca 10 letech výměna implantátu, dnes výrobci implantátů proklamují, že ve většině případů vydrží po celý život. I tak ovšem doporučuji pravidelné ultrazvukové kontroly, které odhalí případné defekty na implantátech.

Kdy mohu po augmentaci prsou začít opět nosit podprsenku s kosticemi nebo push-up podprsenku?

6 týdnů po operaci byste měla nosit speciální kompresní podprsenku. Poté prakticky můžete začít oblékat podprsenky s kosticemi a push-up podprsenky. Je ale možné, že to pro vás ze začátku bude ještě úplně nepříjemné. V takovém případě doporučuji ze začátku nosit měkčí podprsenky bez kostic a výplní.

Fotogalerie

Augmentace před a po

Recenze pacientů

Nadmíru spokojená s augmentací prsou

V říjnu 2022 jsem u paní primářky Inky Třeškové podstoupila operaci augmentaci prsou. Se vším od úvodní konzultace, přes operaci a následnou péči jsem byla nadmíru spokojená. Je vidět, že paní primářka je opravdu profesionál a jsem ráda, že jsem se svěřila s touto operací právě do jejích rukou.

Monika O.

Zdroj: Osobní doporučení

Sjednejte si konzultaci

Zvětšení prsou Plzeň