Možné komplikace při zvětšení prsou

Přestože je operace zvětšení prsou absolutně nejpopulárnější zákrok estetické chirurgie, pojí se s ním pro pacientky celá řada otazníků. Nebojte se všechny vaše dotazy vyslovit při konzultaci před operací. Jen pokud jsou všechny otázky vyřešeny a obavy vyjasněny, půjdete na operaci sebejistě, bez pochyb a vyhnete se i případným zklamáním po operaci.

Během konzultace, kterou společně před vaší operací budeme mít, probereme i možná rizika spojená se zvětšením prsou a řekneme si, jak důležité je dodržovat všechna doporučení pro minimalizování pooperačních komplikací.

Péče, kterou budete věnovat svému tělu po operaci, ovlivní výsledek zákroku. Svým prsům dopřejte během hojení vše, co potřebují! Dodržujte důsledně klidový režim, i když už se cítíte fit, aby nedošlo ke špatnému hojení.

Tak jako u jiných chirurgických operací, se mohou i po zvětšení prsou vyskytnout komplikace. I když u tohoto plánovaného zákroku bývají velmi výjimečné, nikdy je nelze zcela vyloučit, stejně jako vám nikdo nemůže zaručit naprosté splnění vašich přání týkajících se velikosti s přesného tvaru prsou. Také samotná narkóza s sebou nese určitá rizika. Je proto nutné se s možnými komplikacemi seznámit a s jejich riziky počítat. Po zvětšení prsou se vždy řiďte pokyny, které vám byly sděleny během konzultace a po operaci.

Běžné pooperační potíže

Bezprostředně po zvětšení prsou se mohou vyskytovat běžné pooperační potíže jako jsou např:

  • Infekce
  • Krvácení
  • Neprokrvení tkáně (nekróza)
  • Ztuhlé bradavky
  • Pocit souvislého tlaku a napětí v prsou
  • Otoky prsou
  • Modřiny v operované oblasti
  • Bolest v předloktí (souvisí s polohou natažených paží při operaci a jedná se o natažení nervu)

Většina těchto obtíží je způsobena charakterem operačního výkonu a většinou během několika dní po operaci vymizí.

Hojení ran

Řada dalších komplikací se pojí s hojením operačních ran. Ve fázi hojení může v důsledku nadměrné zátěže příliš brzy po operaci, zbytečného namáhání rány nebo kvůli velkému tahu v ráně vlivem příliš velkého implantátu nebo krvácení dojít k zánětu. Poruchy hojení ran může kromě infekce zapříčinit také snížené prokrvení tkání nebo dispozice pacientky.

Abyste předešla špatnému hojení, nikdy do ran nezasahujte a náplasti a jiné krytí rány nesundávejte. Výjimečně může dojít ke skryté alergické reakci na šicí materiál či stehy. Kuřákům a diabetikům hrozí zvýšené riziko poruch hojení ran, proto svým pacientkám doporučuji přestat s kouřením a vyvarovat se nadměrné konzumace alkoholu. Rozpad operační rány musíme vždy řešit operativně a je vhodné podávat antibiotika.

Rány se v podprsní rýze hojí ovšem zpravidla velmi dobře. Vývoj jizev je pak zcela individuální záležitostí. Některé ženy tak mohou mít geneticky podmíněnou dispozici k tomu, že jejich jizvičky nebudou jemné a nepatrné. Jizvy mohou být zbarvené, bolestivé, vypouklé a neúměrně rozšířené (hypertrofické a keloidní jizvy).

Citlivost prsní bradavky

Po operaci může dojít ke změně citlivosti bradavky, dvorce a okolí nebo jiných částí prsou. Během chirurgického zásahu nutně dochází k poškození nervů a může trvat asi půl roku či déle, než se vše zhojí. Výjimečně mohou být změny v citlivosti i trvalé. Nepříjemně tupé až cizí pocity, snížená či naopak zvýšená citlivost prsou může ovlivnit sexuální prožitek pacientky.

Viditelný implantát či změna pozice implantátu

Kvůli nesprávné fixaci polohy prsního implantátu během hojení například v důsledku toho, že je na implantát vyvíjen špatný tlak, který působí vzhůru či do stran, může dojít k asymetrii či změně pozice implantátu – posunutí nebo otočení.

Asymetrie

Může vzniknout nejen nedodržováním doporučeného klidového režimu v období krátce po operaci, ale prs může také časem vlivem gravitace, stárnutí a povolování kůže poklesnout. Pacientka by měla také znát své individuální anatomické předpoklady a být si vědoma toho, že její prsa mohou být velmi krásná, i když nejsou absolutně symetrická, protože to není ani téměř nikdy zcela možné.

U větších implantátů se často setkáváme s tím, že po delším čase začne být implantát viditelný a lze jej snadno nahmatat. Týká se to zvláště štíhlých žen, které nemají dostatečně velkou žlázu a silnou kožní vrstvu.

U velmi štíhlých žen s tenkou prsní tkání může být patrné vlnění obalu implantátu. Vrásnění povrchu je viditelné a hmatatelné na okraji prsou a také bolestivé. Tuto komplikaci lze vyřešit výměnou implantátu či chirurgickým odstraněním nadbytečné kůže.

Kapsulární kontraktura

Jedno z nejvýznamnějších rizik spojených se zvětšením prsou pomocí implantátů je nadměrné svraštění vazivového pouzdra prsního implantátu – kapsulární kontraktura. Kolem každého cizího tělesa v těle se přirozeně tvoří kapsa, která by měla zůstat tenká a měkká.

Pokud však dojde k jejímu ztluštění a stažení implantátu, je poznat pohmatem, bývá bolestivá, může prs deformovat a posunout implantát. Kapsulární kontrakturu ve vyšších stádiích je nutné řešit chirurgicky: uvolněním či odstraněním pouzdra. Ve výjimečných případech je třeba implantát zcela odstranit, resp. vyměnit.

Ruptura

Poškození nebo prasknutí implantátu je jen velmi výjimečné. Může vzniknout silným mechanickým vlivem ale také i bez vnější příčiny dlouhodobým užíváním implantátu. Při výrobě moderních silikonových implantátů je maximálně zohledňována bezpečnost těchto zdravotnických pomůcek a jejich pouzdro je vyrobeno z velmi pevného, kvalitního a odolného materiálu.

Při ruptuře implantátu nemusí žena pozorovat žádné příznaky, může však dojít k zarudnutí a ztvrdnutí prsou, bolestivé reakci, změně tvaru prsou, zduření a teplotě. Pokud by byl obal implantátu poškozen, musí pacientka hned podstoupit sonografické a mamografické vyšetření. V návaznosti na ně musí být neodkladně poškozený implantát vyjmut s cílem zamezit riziku úniku silikonového gelu do okolní tkáně.

BIA-ALCL

Onemocnění BIA-ALCL (Anaplastický velkobuněčný lymfom spojený s prsními implantáty) se vyskytuje velmi řídce a je až na velmi vzácné výjimky léčitelné odstraněním implantátu. Jedná se o rakovinu lymfatického systému, která se projevuje v oblasti prsou a souvisí s vložením implantátu či jiného cizího materiálu do těla pacienta.

Jelikož je zvětšení prsou zákrokem chirurgickým, není možné rizika nikdy zcela vyloučit. Avšak komplikace spojené s touto dnes již rutinní operací jsou zcela ojedinělé, stejně tak je riziko možné reoperace naprosto minimální. Na naší klinice víme, jak komplikacím předcházet a v případě, že k některé z nich přesto dojde, víme, jak je s maximálním úspěchem vyřešit. Přesto rizika zvětšení prsou nepodceňujte a buďte o jejich případném výskytu informována.